Saugi chemija. Laboratoriniai darbai 9 – 10 klasėms (autorinės teisės)

Pateikiamus mokymo(si) objektus galima naudoti be laiko ar teritorijos apribojimų tiesioginiais mokymo (nekomerciniais) tikslais. Mokymas šiuo atveju apibrėžiamas taip:

• ugdytojas naudoja mokomuosius objektus dirbdamas su moksleiviais;
• ugdytojas naudoja mokomuosius objektus ruošdamasis pamokoms;
• moksleivis naudoja objektus mokydamasis.

Modifikuoti pateikiamos medžiagos ar jos dalių (apimant bet neapsiribojant tekstais, piešiniais, animacijomis) be UAB „Šviesa“ sutikimo negalima.

Leidėjas ir autorinių teisių turėtojas – UAB „Šviesa“, E. Ožeškienės g. 10, Kaunas.

Mokomosios medžiagos autorės – Daiva Bigelienė, Regina Kaušienė, Aurelija Lukočienė.
Iliustracijų (pieštų) autorė – Jurga Kurtinaitienė.