Saugi chemija. Laboratoriniai darbai 9 – 10 klasėms (Naudojimosi tvarka)saugichemija@sviesa.lt

Techniniai reikalavimai kompiuteriui


Rekomenduojame, kad jūsų kompiuteris atitiktų žemiau išvardytus minimalius parametrus.

Ekrano raiška: 1024 x 768 taškų.
Įdiegta programinė įranga: Flash įskiepis (http://get.adobe.com/flashplayer/), interneto naršyklė Internet Explorer arba Mozilla Firefox. Jei nesate tikri, kad jūsų kompiuteris atitinka reikalavimus, galite automatiškai patikrinti jį šiame puslapyje: http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt.php/pagalba/kompiuterio-diagnostika/.

Mokiniui


Naudodamiesi šia priemone, galėsite atlikti laboratorinius darbus, kurių neįmanoma arba dėl įvairių priežasčių keblu atlikti mokykloje. Prieš laboratorinį darbą ir po jo atliksite testą ir pasitikrinsite turimas bei naujai įgytas žinias. Testą sudaro trys prieš laboratorinį darbą ir trys − po jo užduodami klausimai. Klausimą galite pasirinkti spausdami atitinkamą numerį ekrano apačioje.

Iš pradžių pasirinkite:

• kokio sunkumo testą spręsite – lengvą, vidutinį ar sunkų;
• kokiu režimu atliksite laboratorinį darbą – mokymosi ar kontrolinio darbo.

Mokymosi režimu spręsdami testus galėsite tuoj pat pasitikrinti, ar teisingai atsakėte į klausimą, taip pat galėsite naudotis enciklopedija. Klausimų pasirinkimo eiliškumas nesvarbus.

Kontrolinio darbo testų rezultatus sužinosite tik baigę darbą. Atsakydami į klausimus negalėsite naudotis enciklopedija. Į kurį klausimą atsakyti pirma, o į kurį − vėliau, galėsite nuspręsti patys. Laboratorinį darbą galėsite atlikti atsakę ne į visus klausimus, tačiau paskui jums nebus leidžiama grįžti ir baigti šią užduotį. Atsakinėdami į klausimus, užduotus pabaigoje, galėsite grįžti į laboratorinį darbą.

Kaip atlikti patį laboratorinį darbą, sužinosite iš pateiktos instrukcijos. Atlikę darbą neužmirškite užpildyti ir atiduoti mokytojui atsiskaitymo lapą.

Mokytojui – metodinės rekomendacijos


Bendras aprašas

Atlikdami laboratorinius darbus mokiniai ugdysis gamtos tyrimų gebėjimus, pavyzdžiui, pagal vieną požymį klasifikuoti į tipus ir lyginti procesus, reiškinius ir faktus; taikyti gamtos mokslų žinias įprastose situacijose nustatant reiškinių dėsningumus ir priimant argumentuotus sprendimus; skaityti ir apdoroti skaitinę bei grafinę informaciją; numatyti ir suplanuoti eksperimentą (žinomo bandymo modelį pritaikyti panašiai situacijai); daryti išvadas ir tikrinti jų teisingumą; aiškinti reiškinius gamtos dėsniais; apibendrinti ir kritiškai vertinti informaciją apie gyvosios ir negyvosios gamtos įvairovę, gamtos mokslų atradimus, aplinkosaugą; pagal pateiktą aprašymą atlikti eksperimentą ar praktinę užduotį; tinkamai (schemomis, paveikslėliais, diagramomis, tekstu ir kt.) perteikti informaciją apie gyvosios ir negyvosios gamtos objektus, procesus, dėsningumus; pritaikyti matematikos žinias reiškiniams ir situacijoms aiškinti; planuoti mokymosi veiklą; taikyti įvairias mokymosi strategijas; reflektuoti mokymosi procesą.

Visuose laboratoriniuose darbuose norint nunešti daiktą į reikiamą vietą, jis velkamas nuspaudus kairijį pelės klavišą.
Norint įpilti medžiagos iš užkimšto indo (buteliuko ar kt.), pirmiausia reikia jį atkimšti, spragtelint kamštelį pele.
Laboratorinį darbą galima atlikti ir neatsakinėjant į testo klausimus – tam tereikia užsikrovus mokymosi objektui paspausti mygtuką „Laboratorinis darbas“, esantį apačioje.

Išsamus aprašas

Testai

Prieš laboratorinį darbą ir po jo pateikiami testai. Jų klausimai yra trijų sunkumo lygių − lengvi, vidutiniai ir sunkūs. Mokiniai pačioje pradžioje pasirenka, kokio tipo testą nori gauti. Atsižvelgiant į jų pasirinkimą testai sudaromi pagal proporcijas, nurodytas 1 lentelėje:

1 lentelė

Testo tipas

Testo sudėtis

Lengvas

2 lengvi klausimai, 1 vidutinis

Vidutinis

3 vidutiniai klausimai

Sunkus

2 sunkūs klausimai, 1 vidutinis


Galimi du režimai: mokymosi ir kontrolinio darbo.

Kai dirbama mokymosi režimu, atsakius į klausimą parodoma, ar atsakymas teisingas. Jei neteisingas, mokinys gali išnagrinėti šiam laboratoriniam darbui priskirtą enciklopedijos straipsnį ir tada atsakyti dar kartą arba eiti prie kito klausimo; atsakinėti į klausimus galima daug kartų. Enciklopedijos straipsnelis rodomas, kai neteisingai atsakoma į klausimą, taip pat jį galima atsiverti bet kuriuo metu, pasiskaityti prieš sprendžiant testus ar atliekant laboratorinį darbą.

Dirbant kontrolinio darbo režimu negalima naudotis enciklopedija, atsakius į klausimą, nerodoma, ar atsakyta teisingai; tame pačiame laboratorinio darbo atlikimo etape galima bet kada grįžti ir pasitaisyti. Pabaigoje pateikiama rezultatų lentelė, kurioje išvardijami visi šiame darbe atsakinėti klausimai, nurodant, į kuriuos klausimus atsakė teisingai, į kuriuos - ne. Rezultatai gali būti išsiunčiami el. paštu, kartu prikabinant atsiskaitymo lapą.

Kaskart atliekant darbą, išmaišomi tiek klausimai, tiek atsakymų variantai. Prieš laboratorinį darbą pateikiamo testo klausimai skirti įvertinti mokinio jau turimai informacijai bei patirčiai, po laboratorinio darbo - ko išmoko atlikdamas šį darbą.

Laboratorinis darbas

Nurodymai, kaip atlikti kiekvieną laboratorinį darbą, duodami pačiame darbe, paspaudus mygtuką „Instrukcija“. Taip pat yra visiems laboratoriniams darbams bendrų funkcijų − jos pasiekiamos ekrano viršuje esančioje mygtukų juostoje:
Mygtukų funkcijos (iš kairės):

- enciklopedija. Ji pasiekiama, jeigu darbas atliekamas mokymosi režime. Kontrolinio darbo režime šis mygtukas neaktyvus; - bendro pobūdžio informacija apie mokymo(si) objektą (autorius, aprašymas ir pan.);
- parsisiuntimo funkcija. Galite atsiųsti mokymo(si) objektą į savo kompiuterį, ir naudotis juo netgi neturėdami interneto. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju neveiks funkcijos, kurioms reikalingas internetas (testo rezultatų siuntimas el. paštu; bendri projekto aprašymo puslapiai, kurie yra svetainėje);
- išdidinimo per visą ekraną funkcija. Atkreipiame dėmesį, kad paspaudus šį mygtuką laboratorinis darbas ir testai bus atliekami iš pradžių, todėl geriau šia funkcija pasinaudoti tada, kai siūloma pasirinkti testo sunkumą bei režimą;
- pagalba, atveriamas puslapis, kurį dabar skaitote.

Ekrano dešinėje, vertikalioje mygtukų juostoje rasite įvairių įrankių. Jais naudodamiesi galite padidinti kurią nors mokomojo objekto dalį, ją pažymėti − apibraukti pieštuku ar pridėti rodyklę.

Atsiskaitymo lapas

Mokiniams pateikiamas atsiskaitymo lapas, kuriame žymimi ir apibendrinami savo darbo rezultatai. Atsiskaitymo lapą galima atspausdinti prieš pamoką ir išdalinti mokiniams užpildyti. Mokiniai gali pildyti ir elektroninę jo formą, paskui išsiųsti ją elektroniniu paštu (pvz., jei taikomas nuotolinis mokymas). Mokytojas šiame lape gali įvertinti mokinį, pateikti pastabų.


Pamokos plano pavyzdys


Pateikiame pamokos plano pavyzdį, kaip galite panaudoti šioje svetainėje pateikiamą priemonę pamokos metu. Pamokos planą galite atsisiųsti iš čia.