Stiklo gamyba

Atlikdami virtualų gamybos procesą nustatysite, kokios žaliavos būtinos, norint pagaminti kokybišką stiklą, kokie priedai suteikia gaminiui spalvą, atsparumą karščiui, ko reikia dėti, kad išeitų krištolas.

Sąvartyno modelis

Šiame mokomajame objekte galėsite išnagrinėti sąvartyno modelį (pjūvį), tyrinėti susidarančių dujų sudėties kitimą bėgant laikui po sąvartyno uždarymo, taip pat prisiminsite kelis atliekų tvarkymo metodus.

Rūgščiojo lietaus susidarymo ir poveikio modeliavimas

Šiame mokomajame objekte siūlome jums pritaikyti savo žinias apie rūgštųjį lietų kiek neįprastai: pagal iškritusio lietaus pH vertes nustatyti vietovėje vyravusio vėjo kryptį.

Oksidacijos ir redukcijos modelis

Atlikdami elektrolizės bandymus ištirsite, kokie procesai vyksta prie elektrodų, stebėsite, kaip vyksta oksidacijos ir redukcijos reakcijos.

Vandens sandara

Šis mokomasis objektas paragins susieti tai, ką jau žinote apie vandenį ir jo savybes, su naujomis žiniomis apie vandens molekulės sandarą. Čia tyrinėsite kietųjų medžiagų ir dujų tirpumo vandenyje priklausomybę nuo temperatūros.

Naftos perdirbimas

Šis mokomasis objektas supažindins jus su naftos perdirbimu ir iš jos gaunamais produktais, čia galėsite modeliuoti žibalo krekingo procesą. Prieš ir po laboratorinio darbo turėsite atlikti testus, o savo darbo rezultatus surašysite atsiskaitymo lape.

Deguonies, anglies bei azoto apytakos ratų modeliai

Šiame mokomajame objekte galėsite modeliuoti azoto ir anglies apytakos ratus, įvertinti trijų medžiagų (ir vandens) apytaką gamtoje, ieškoti bendrų dėsningumų (panašumų) ir skirtumų.

Neutralizacijos reakcijos modelis

Atlikdami laboratorinį darbą galėsite virtualiai titruoti, tirti pasirinktą žinomos ar nežinomos koncentracijos tirpalą. Turėsite pasirinkti darbui tinkamą indikatorių, pagal grafiko duomenis nustatyti ekvivalentinį tašką, įvertinti paklaidą.

Cheminiai ryšiai

Šiame mokomajame objekte tirdami įvairių elementų junginių fizikines savybes nustatysite cheminio ryšio tipą, reaktoriuje modeliuosite junginius, per lupą išnagrinėsite molekulių ar junginių sandarą.

Metalai

Atlikdami laboratorinį darbą nustatysite, kaip parinkti elektrolitą ir elektrodus, kad gautumėte kokybišką metalo dangą. Korozijos modeliavimo kameroje galėsite ištirti dangų atsparumą rūdijimui. Atlikdami praktinį tyrimą galėsite apskaičiuoti priemaišų kiekį lydinyje.

Metalų aktyvumas

Atlikdami virtualų eksperimentą turėsite sudaryti metalų aktyvumo eilę. Tirti galite: a) metalų reakcijas su vandeniu ir vandens garais; b) metalų sąveiką su rūgščių tirpalais; c) metalų ir druskų tirpalų reakcijas.

Polimerai

Šis mokomasis objektas supažindins jus su polietileno, kaprono, polistireno, kaučiuko savybėmis (poveikiu rūgštims ir šarmams, atsparumu kaitinimui ir degimui). Prieš laboratorinį darbą ir po jo atlikite pateiktus testus, o darbo rezultatus surašykite atsiskaitymo lape.